Taryfa C21, C22a, C22b i C23 – najważniejsze informacje

Taryfa C21, C22a, C22b i C23 - najważniejsze informacje

Przedsiębiorcy w Polsce mogą rozliczać się za energię elektryczną według różnych stawek. Do wyboru są taryfy: C21, C22a, C22b i C23. Odbiorcy mający możliwość takiego rozliczania się korzystają z niestandardowych, indywidualnie dostosowanych warunków ze względu na zużywanie dużych ilości prądu. Co oznaczają znaki w nazwach poszczególnych taryf?

Różne symbole taryf

Zacznijmy od pierwszego znaku, czyli „C”. Ta litera wskazuje, że oferta jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cyfra 2 wskazuje na to, że podmiot zużywa więcej niż 40 kW mocy. Kolejna cyfra jest z kolei wyznacznikiem tego, czy dana taryfa jest jedno-, dwu- czy trzystrefowa. 

  • W ramach tej pierwszej opcji przedsiębiorstwo korzysta z jednej stawki za kilowatogodzinę w ciągu całej doby. Taryfa C21 jest polecana przedsiębiorstwom, w których największa część energii jest konsumowana w godzinach dziennych. Dotyczy to głównie tych firm, których pracownicy pracują na jedną zmianę.
  • W ramach opcji C22 zakład korzysta z taryfy dwustrefowej, a więc w ciągu doby obowiązują dwie różne stawki. Takie rozwiązanie jest stosowane w przedsiębiorstwach pracujących na dwie zmiany. Jaka jest różnica pomiędzy taryfą C22a i C22b? W tym pierwszym przypadku strefy są podzielone na te w szczycie i poza szczytem, z kolei w drugim rozliczenie za energię elektryczną odbywa się na podstawie cen obowiązujących w ciągu dnia lub nocy.
  • Ostatnia opcja, czyli taryfa trójstrefowa C23, jest uzależniona od tego, czy zużycie energii występuje w godzinach objętych pierwszą, drugą lub trzecią strefą. Wyróżnia się zatem trzy szczyty, w tym przedpołudniowy, jaki zazwyczaj obowiązuje od godziny 7:00 do 13:00, popołudniowy występujący w przedziale na przykład od 18:00 do 21:00 oraz szczyt obejmujący pozostałą część doby z najbardziej atrakcyjną stawką godzinową.

Jaką taryfę energii wybrać?

Wybór odpowiedniej taryfy zależy przede wszystkim od faktycznego zużycia prądu, a także od tego, w jakich godzinach występuje największe zapotrzebowanie na energię. Dostawca powinien mieć wyszczególnione na swojej stronie internetowej dokładne dane na temat tego, w jakich godzinach obowiązują określone taryfy. W przypadku klientów wykazujących zapotrzebowanie na bardzo duże ilości energii oferta może być dostosowana indywidualnie do ich potrzeb.

Przewiń do góry
Call Now Button