Opłaty stałe i zmienne – co warto o nich wiedzieć?

opłaty

Analizując dokładnie faktury i umowy od dostawców prądu, łatwo zauważyć, że cenę energii buduje wiele różnych składowych, o których często nie mamy pojęcia. Na wysokość rachunków ma wpływ także to, w jakiej taryfie jest dostarczana do nas energia. Z kolei taryfa obejmuje opłaty, o których nie zawsze wiemy, w jaki sposób determinują koszty poboru prądu.

Co składa się na opłaty stałe?

Przyglądając się obowiązującej nas taryfie możemy zauważyć, że obejmuje ona:

  • stałą opłatę sieciową za dystrybucję – pokrywa ona koszty stałe utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych;
  • opłatę przejściową – związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych; w przypadku gospodarstw domowych jej wysokość jest uzależniona on rocznego zużycia energii elektrycznej;
  • opłata abonamentowa – określana na podstawie kosztów ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą.

Które opłaty zaliczamy do opłat zmiennych?

W tym przypadku wymienić należy:

  • opłatę zmienną sieciową – związana z kosztami dystrybucji energii, jej wysokość jest uzależniona od ilości pobranej energii; warto dodać, że rozróżniamy tutaj między innymi stawkę całodobową, szczytową, dzienną, czy też nocną;
  • opłatę jakościową – służy do pokrycia kosztów utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej;
  • opłatę bierną oddaną i pobraną – bierna energia oddana (inaczej nazywana pojemnościową) związana jest z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli będących pod napięciem. Z kolei bierna energia pobrana (czyli indukcyjna) dotyczy elementów indukcyjnych takich jak silniki, transformatory lub piece indukcyjne. Energia bierna wyróżnia się tym, że nie jest zamieniana na ciepło. Jest jednak potrzebna do tego, aby urządzenia mogły sprawnie działać. W związku z tym niezbędne jest utrzymanie jej stałego poziomu. Za jej ponadumowny pobór operator może naliczyć odpowiednią kwotę (z tego powodu warto dokładnie prześledzić faktury, aby sprawdzić, czy nie została ona na nas nałożona). Aby zmniejszyć ryzyko jej naliczenia wykorzystuje się urządzenia kompensacyjne.

Znajomość tego, które pozycje na fakturze zaliczają się do opłat stałych, a które do zmiennych, to klucz to optymalizacji kosztów związanych z poborem energii. Dzięki temu zyskujemy kontrolę nad wydatkami i nad całym systemem pozyskiwania prądu.

Przewiń do góry
Call Now Button