Jak skorzystać z programu ,,Czyste powietrze”?

mężczyzna

Zbliżający się sezon grzewczy przypominam o problemie zanieczyszczenia powietrza. Mimo poprawiającej się (powoli) sytuacji, w Polsce nadal wiele gmin, powiatów i miast boryka się z pojawiającym się okresowo smogiem. W odpowiedzi na ten problem powstał program „Czyste powietrze”. Jest skierowany do osób chcących wymienić stary piec grzewczy, usprawnić docieplenie domu jednorodzinnego i zwiększyć wydajność systemu grzewczego.  Udział w tym programie to także osobisty wkład w walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Może warto więc dowiedzieć się o nim nieco więcej?

Na czym polega program?

W ramach programu „Czyste powietrze” jego uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców działających na paliwo stałe, a także na podłączenie ogrzewania centralnego, instalację wentylacji mechanicznej oraz stworzenie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oprócz tego wsparcie finansowe można dostać również na docieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi. Należy zaznaczyć, że dofinansowanie obejmuje nie tylko zakończone projekty, ale też te będące w trakcie realizacji i te jeszcze nierozpoczęte. Osoby, które chcą wziąć udział w  programie „Czyste powietrze” powinny  pamiętać, że będzie on obejmował koszty, które wnioskodawca poniósł nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż 15.05.2020. Dodatkowym zastrzeżeniem jest to, że projekt podlegający dofinansowaniu musi zostać ukończony w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

  • Do projektu możesz przystąpić, jeśli jesteś osobą fizyczną – właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu (z własną księgą wieczystą). Twoje zarobki nie mogą przekraczać 100 000 złotych rocznego dochodu. Przy spełnieniu tych warunków możesz starać się o podstawowe dofinansowanie.
  • Jeśli jednak mieszkasz sam i Twoje miesięczne łączne zarobki nie przekraczają 1960 zł, możesz ubiegać się o dofinansowanie rozszerzone. O takie samo wsparcie finansowe możesz starać się, jeśli mieszkasz z kimś i Wasze połączone miesięczne zarobki nie przekraczają 1400 zł.

Wniosek o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej. Musi zawierać informacje dotyczące rodzaju projektu, który chcemy wykonać. Kwota dofinansowania jest zależna od tego, jakie przedsięwzięcie planujemy przeprowadzić. Jeśli obejmuje ono demontaż (i wymianę na bardziej sprawne) nieefektywnego już źródła ciepła na paliwo stałe, wtedy kwota wsparcia może sięgnąć 37 000 zł. Natomiast kiedy decydujemy się jedynie na docieplenie na przykład drzwi i okien, możemy otrzymać do 15 000 złotych.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Przewiń do góry
Call Now Button