Jak zmienić dostawcę prądu?

jak-zmienić-dostawcę-prądu.

Polskie prawo od 2007 roku umożliwia zmianę sprzedawcy prądu. Warto skorzystać z tej opcji, aby zawrzeć umowę z tym dostawcą, który oferuje najlepsze warunki dla danej firmy. Obecnie wybór dostawców prądu jest bardzo szeroki, ponieważ sięga około 300 takich podmiotów działających na polskim rynku. Jednak, aby zmienić sprzedawcę prądu należy we właściwy sposób przeprowadzić proces przeniesienia usług do nowego dostawcy.

Zmiana dostawcy prądu a zmniejszenie kosztów poboru energii

Zmiana dostawcy jest jednym z elementów optymalizacji kosztów związanych z poborem prądu. Umowa powinna być dopasowana do zapotrzebowania konkretnej firmy. Jedynym ograniczeniem jest to, czy dany dostawca działa w obszarze zainteresowania firmy oraz czy oferuje on taryfę, z której chcemy skorzystać. Dla przedsiębiorców właściwa zmiana dostawcy to nie tylko zmniejszenie kosztów, ale także większa stabilność energetyczna firmy.

Jak przeprowadzić proces zmiany dostawcy prądu?

Umowy, które dotyczą dostawy prądu dzielą się na kompleksowe i rozdzielone. W przypadku tych pierwszych określony zostaje jeden Operator Systemu Dystrybucji oraz powiązany z nim sprzedawca. Natomiast umowa rozdzielona polega na zawarciu umowy ze sprzedawcą niezależnym od podmiotu dystrybuującego. Sama zmiana dostawcy prądu składa się z kilku etapów. Po zawarciu umowy z odbiorcą, nowy sprzedawca wypowiada umowę dotychczasowemu dostawcy. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie umowy sprzedaży przez nowego sprzedawcę do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Operator z kolei weryfikuje tego rodzaju zgłoszenia, a jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, to sprzedawca zawiera z nim umowę. W następnym etapie odbiorca dostosowuje układ pomiarowy, po czym następuje rozliczenie na podstawie odczytów. Aby wybrać odpowiedniego sprzedawcę spośród wszystkich dostępnych, potrzebne jest rozeznanie na rynku energetycznym oraz doświadczanie w przeprowadzaniu procesu przenoszenia usług do nowego dostawcy. Pomaga w tym Instytut Rozwoju Energetyki, który specjalizuje się w optymalizacji kosztów związanych z poborem energii elektrycznej. Specjaliści Instytutu na podstawie danych z faktur za energię elektryczną są w stanie określić najważniejsze parametry, dzięki którym będą mogli dostarczyć konkretne oferty. Przy zmianie dostawcy prądu pojawia się też pytanie o bezpieczeństwo takiego procesu. Aby zapewnić bezpieczeństwo należy ustalić warunki zmiany. Również w tym zakresie pracownicy Instytutu oferują pomoc.

Przewiń do góry
Call Now Button