Najwięksi dystrybutorzy energii elektrycznej w Polsce – charakterystyka

fabryki

Znajomość rynku dystrybutorów energii elektrycznej to jeden z elementów skutecznego poruszania się w dziedzinie optymalizacji kosztów poboru energii. W Polsce w sektorze tym działa wiele podmiotów zajmujących się tego typu działaniem. W tym artykule skupimy się na charakterystyce największych przedsiębiorstw, które zapewniają energię wielu firmom. Mimo że działają w tej samej branży, ich profil nieco się różni.

Kto dystrybuuje energię w Polsce?

Zacząć warto od wymienienia największego polskiego dystrybutora –  firmy Tauron.  Stanowi cześć większej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki zajmujące się także innymi działalnościami. Tauron realizuje projekty na południu kraju i dystrybuuje energię do ok. 5,1 mln klientów. Tuż za tą firmą plasuje się Polska Grupa Energetyczna (PGE). Przedsiębiorstwo to dociera ze swoimi usługami do ok. 5 mln odbiorców. Rejon, w którym działa, obejmuje środkową i wschodnią część Polski. Trzecim największym dystrybutorem jest firma Energa. Liczba jej klientów sięga ok 2,8 mln klientów, a bazowym obszarem działalności jest część centralnej i północnej Polski. Z kolei na zachodniej stronie największym dystrybutorem jest Enea, która obsługuje ok 2,3 mln odbiorców końcowych. Dystrybutorem, który posiada najmniejszą liczbę klientów jest firma RWE – określa się ją na ok. 0,9 mln odbiorców. Dystrybutorów na polskim rynku energetycznym jest więcej, natomiast wymienione podmioty to największe przedsiębiorstwa.

Czym jeszcze zajmują się dystrybutorzy energii?

Wymienieni dystrybutorzy zajmują się również sprzedażą energii, a czasami także jej wytwarzaniem (tak jest w przypadku Tauronu i PGE). Skupmy się jednak na głównym ich zadaniu, czyli dostarczeniu energii za pomocą linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia aż do punktu jej poboru. W zakres obowiązków dystrybutorów wchodzi również prowadzenie eksploatacji oraz konserwacji sieci dystrybucyjnej, a także zarządzanie jej rozwojem i rozbudową. Oprócz tego, że dystrybutorzy samodzielnie mogą sprzedawać klientom energię, umożliwiają oni także realizację umów sprzedaży, które odbiorca zawarł z niezależnym sprzedawcą. To oznacza, że ma on możliwość zmiany sprzedawcy energii i nie musi być to ten sam podmiot, który ją dystrybuuję. Sposób dostarczania energii znajduje swoje odzwierciedlenie w opłatach, które są częścią faktur otrzymywanych przez klienta. Wśród opłat dystrybucyjnych można wskazać m.in. opłatę abonamentową, przejściową czy stawkę jakościową.

Call Now Button Przewiń do góry